Więcej informacji

Monitoring GPS w Agrocentrum sp. z o.o. - Kolno

Agrocentrum sp. z o.o. z siedzibą w Kolnie jest liczącym się w kraju producentem pasz i koncentratorów. Podlaska firma nie ogranicza się jedynie do sprzedawania paszy, prowadzi również szeroko pojęte doradztwo w zakresie żywienia, genetyki, profilaktyki oraz ekonomiki chowu i hodowli. We flocie pojazdów Spółki wdrożono nowoczesny system produkcji Elte GPS, służący do monitoringu obiektów. Podstawą zainstalowanego systemu SMOK jest bieżący podgląd pozycji geograficznej oraz archiwizacja danych o przebytej trasie i czasie jej pokonania. Wszystkie informacje przesyłane przez system są zapisywane w oprogramowaniu. Zarchiwizowane w bazie dane są dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników, którzy wedle uznania mogą tworzyć zestawienia i raporty za dowolnie wybrane okresy czasu. Mając na uwadze minimalizację kosztów związanych z monitorowaniem floty pojazdów podlaska spółka zakupiła aplikacje serwerowe, co pozwala wyeliminować opłaty abonamentowe na rzecz dostawcy systemu. Wdrożony system dostarcza cennych informacji dzięki czemu ułatwia zarządzanie flotą pojazdów oraz podnosi efektywność wykonywanych usług.

ZAUFALI NAM