Lokalizacja pojazdów firmy Elte GPS wspiera pracę podlaskich strażaków

Otwarta na innowacyjne rozwiązania Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku wdrożyła system lokalizacji pojazdów i transmisji danych w podlegających jej jednostkach województwa podlaskiego.

więcej

Monitoring GPS w Agrocentrum sp. z o.o. - Kolno

Agrocentrum sp. z o.o. z siedzibą w Kolnie jest liczącym się w kraju producentem pasz i koncentratorów. Podlaska firma nie ogranicza się jedynie do sprzedawania paszy, prowadzi również szeroko pojęte doradztwo w zakresie żywienia, genetyki, profilaktyki oraz ekonomiki chowu i hodowli. We flocie pojazdów Spółki wdrożono nowoczesny system produkcji Elte GPS, służący do monitoringu obiektów. Podstawą zainstalowanego systemu SMOK jest bieżący podgląd pozycji geograficznej oraz archiwizacja danych o przebytej trasie i czasie jej pokonania.

więcej

Wdrożenie system lokalizacji pojazdów w SHiUZ sp. z o.o. - Piątnica

Istniejąca od ponad 50 lat Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy jest największą tego typu firmą w Polsce i jedną z największych w Europie. Flota samochodowa spółki wyposażona została w system monitorowania pojazdów SMOK, który umożliwia śledzenie lokalizacji, prędkości i kierunku jazdy obserwowanego obiektu.

więcej

Monitoring pojazdów w Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. - Białystok

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Białymstoku, świadczy usługi z zakresu transportu publicznego, serwisu i przeglądów technicznych pojazdów, badań psychologicznych i szkolenia kierowców, posiada także własną stację paliw. W taborze autobusowym białostockiej spółki funkcjonuje system LASON produkcji Elte GPS, oparty na technologii transmisji podczerwieni. System bazuje na zestawie nadajników wysyłających na odległość unikalne kody i odbiorników, rozpoznających te kody.

więcej

ZAUFALI NAM