Więcej informacji

Wdrożenie system lokalizacji pojazdów w SHiUZ sp. z o.o. - Piątnica

Istniejąca od ponad 50 lat Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy jest największą w swojej dziedzinie firmą w Polsce i jedną z największych w Europie. W Stacji, obejmującej swoją działalnością sześć województw: kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie, świadczone są usługi w zakresie inseminacji bydła i trzody chlewnej, a w rejonie północnej i wschodniej części kraju - także pszczół. We flocie pojazdów oddziału spółki w Piątnicy zaimplementowany został system lokalizowania pojazdów SMOK - oparty na GPS. Bazuje on na bieżącym podglądzie położenia oraz archiwizacji danych o trasach i prędkości ich pokonania. Do obsługi zbieranych przez zamontowane w pojazdach komputery pokładowe danych służą dedykowane aplikacje GPS Monitor i Rejestr GPS. Umożliwiają uprawnionym użytkownikom bieżący wgląd w pozycję obiektu, jego prędkość i kierunek jazdy. Pozwalają na przeszukiwanie i wyświetlanie zarchiwizowanych w bazie informacji z zastosowaniem kryteriów, dzięki którym użytkownik otrzymuje tylko te dane, które są mu niezbędne. Dzięki oprogramowaniu serwerowemu piątnicki oddział Stacji stał się użytkownikiem niezależnym od dostawcy systemu, samodzielnie obsługuje bowiem przesył danych serwerowych. Baza danych stanowi nieocenione narzędzie na potrzeby logistyki, usprawnia zarządzanie zatrudnionym personelem i zapleczem technicznym, wspiera pracowników Stacji w podnoszeniu jakości usług.

ZAUFALI NAM