Więcej informacji

Lokalizacja pojazdów firmy Elte GPS wspiera pracę podlaskich strażaków

Otwarta na innowacyjne rozwiązania Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku wdrożyła system lokalizacji pojazdów i transmisji danych w podlegających jej jednostkach województwa podlaskiego.

Wdrożony system lokalizacji pojazdów GPS wraz z urządzeniami zainstalowanymi w wozach to narzędzie wspomagające prace formacji ratowniczych. Do takich urządzeń między innymi należy terminal PDA, którego jedną z funkcji jest komunikacja załogi z dyspozytorem i odwrotnie, jak również powiadamianie o aktualnie wykonywanych czynnościach, a w szczególności sprawna nawigacja wozu do miejsca zgłoszenia. Informacja na temat bieżącej lokalizacji pojazdu oraz jego statusu umożliwia dyspozytorowi wybór tego, który znajduje się najbliżej miejsca wezwania. Napływające do bazy dane obejmują, także informacje o włączeniu sygnałów uprzywilejowanych i stacyjki auta.

Zgromadzone informacje pozwalają na tworzenie złożonych raportów według wybranych reguł i mają istotny wpływ na funkcjonowanie tak specjalistycznej floty samochodowej.

ZAUFALI NAM