Więcej informacji

Monitoring pojazdów w Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. - Białystok

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Białymstoku, świadczy usługi z zakresu transportu publicznego, serwisu i przeglądów technicznych pojazdów, badań psychologicznych i szkolenia kierowców, posiada także własną stację paliw. W taborze autobusowym białostockiej spółki funkcjonuje system LASON produkcji Elte GPS, oparty na technologii transmisji podczerwieni. System bazuje na zestawie nadajników wysyłających na odległość unikalne kody identyfikacyjne i odbiorników, rozpoznających te kody. Dodatkowe akcesoria pozwalają również na identyfikację kierowcy pojazdu. Wdrożenie systemu zapewnia pełną kontrolę nad zgodnością przyjazdów i odjazdów z rozkładem jazdy, pozwala wyeliminować odchylenia od harmonogramu jazd, podnosząc tym samym jakość świadczonych usług.

ZAUFALI NAM